دانلود رایگان تصاویر PNGن
ن

N چهاردهمین حرف در الفبای انگلیسی مدرن و الفبای اصیل ISO لاتین است.

یکی از رایج ترین سلسله مراتب ها ، مار ، در نوشته های مصر برای استفاده از صدایی مثل انگلیسی ⟨J⟩ استفاده می شد ، زیرا کلمه مصری "مار" djet بود. بسیاری از افراد حدس می زنند که افراد semitic که در مصر کار می کنند برای ایجاد الفبای اول ، سلسله مراتب را اقتباس کرده اند و از همان نماد مار برای نشان دادن N استفاده می کنند ، زیرا ممکن است کلمه "مار" با آن صدا شروع شده باشد. اما نام این حروف در الفبای فنیقی ، عبری ، آرامی و عربی راهبه است که در برخی از این زبانها به معنی "ماهی" است. ارزش صدا این نامه به زبانهای یونانی ، اتروسایی ، لاتین و مدرن / n / — بود.

در ریاضیات ، شکل italic n یک نماد مخصوصاً برای یک مقدار متغیر است که یک عدد صحیح را نشان می دهد.

در این صفحه می توانید تصاویر PNG: Letter N PNG تصاویر رایگان را بارگیری کنید