دانلود رایگان تصاویر PNGتاکسی
تاکسی

تاکسی ، که به عنوان تاکسی یا کابین نیز شناخته می شود ، نوعی وسیله نقلیه برای کرایه با راننده است که توسط یک مسافر تنها یا گروه کوچکی از مسافران استفاده می شود ، غالباً برای یک سواری غیر مشترک. یک تاکسی مسافر مسافران را بین مکانهای مورد نظر خود منتقل می کند. این تفاوت با سایر حالت های حمل و نقل عمومی در جایی که مکان های وانت و کشویی توسط ارائه دهنده خدمات تعیین می شود ، نه توسط مسافر ، گرچه تقاضای حمل و نقل پاسخگو و تاکسی های سهم ، یک حالت اتوبوس / تاکسی ترکیبی را ارائه می دهند.

در این صفحه می توانید تصاویر PNG رایگان: تصاویر PNG تاکسی را بارگیری کنید