دانلود رایگان تصاویر PNGژنراتور
ژنراتور

در تولید برق ، ژنراتور وسیله‌ای است که نیروی حرکتی (انرژی مکانیکی) را برای استفاده در یک مدار خارجی به نیروی الکتریکی تبدیل می کند. منابع انرژی مکانیکی شامل توربین های بخار ، توربین های گازی ، توربین های آبی ، موتورهای احتراق داخلی و حتی میل لنگ های دستی است. اولین مولد الکترومغناطیسی ، دیسک فارادی ، در سال 1831 توسط دانشمند بریتانیایی مایکل فارادی ساخته شد. ژنراتور تقریباً تمام توان شبکه های برق را تأمین می کند.

تبدیل معکوس انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی توسط یک موتور الکتریکی انجام می شود و موتورها و ژنراتورها شباهت های بسیاری دارند. برای تولید برق بسیاری از موتورها می توانند به صورت مکانیکی هدایت شوند و مرتباً ژنراتورهای دستی قابل قبولی ایجاد می کنند.

در این صفحه می توانید تصاویر PNG: Generator PNG تصاویر رایگان را بارگیری کنید

الکترونیکدیگرالکترونیک دیگرالکترونیک