دانلود رایگان تصاویر PNGبیسکویت
بیسکویت

بیسکویت اصطلاحی است که برای انواع محصولات غذایی پخته شده مبتنی بر آرد استفاده می شود. این اصطلاح در دو محصول مجزا در آمریکای شمالی و مشترک المنافع ملل و اروپا اعمال می شود. بیسکویت آمریکای شمالی به طور معمول یک نان سریع و سریع چغندر است و در مقاله بیسکویت (نان) پوشانده شده است. این مقاله نوع دیگری از بیسکویت را پوشش می دهد که به طور معمول سخت ، مسطح و بدون آب است.

در این کلیپارت شما می توانید تصاویر PNG رایگان: تصاویر PNG بیسکویت را دانلود کنید

مواد غذایی و آشامیدنیدیگرمواد غذایی و آشامیدنی دیگرمواد غذایی و آشامیدنی