دانلود رایگان تصاویر PNGسورتمه سانتا
سورتمه سانتا

در افسانه های سنتی جشن ، گوزن شمالی بابا نوئل سورتمه ای را از طریق آسمان شب می کشد تا بابانوئل در تحویل هدایا به کودکان در شب کریسمس کمک کند. نامهای متداول هشت گوزن شمالی عبارتند از: Dasher ، Dancer ، Prancer ، Vixen ، دنباله دار ، Cupid ، Donner و Blitzen. آنها مبتنی بر مواردی است که در شعر 1823 "بازدید از خیابان نیکلاس" (معمولاً "شب قبل از کریسمس" خوانده می شود) که اساساً محبوبیت گوزنشان است ، استفاده می شود.

محبوبیت ماندگار آهنگ کریسمس "Rudolph the Red-Noses Reindeer" باعث شده است که رودولف اغلب به این لیست بپیوندد و تعداد گوزنهای بابا نوئل را به نه نفر برساند.

در این صفحه می توانید تصاویر PNG رایگان: تصاویر SNG سانتا را به صورت رایگان بارگیری کنید

تعطیلاتدیگرتعطیلات دیگرتعطیلات