دانلود رایگان تصاویر PNGهدف
هدف

اهداف تیراندازی اشیاء در اشکال مختلف و اشکال مختلفی است که برای تفنگ ، تفنگ ، تفنگ و سایر ورزش های تیراندازی و همچنین در دارت ، تیراندازی با کمان هدف ، تیراندازی با کمان و سایر ورزش های غیر مرتبط با سلاح استفاده می شود. این مرکز غالباً گاو نر نامیده می شود. به عنوان مثال اهداف را می توان از کاغذ ، لاستیک یا استیل "خود ترمیم" ساخته کرد. همچنین اهداف الکترونیکی نیز وجود دارد که به صورت الکترونیکی می توانند بازخورد دقیقی از قرار گرفتن شات به تیرانداز ارائه دهند.

در این کلیپ آرت می توانید تصاویر PNG رایگان: تصاویر PNG هدف را بارگیری کنید

متفرقهدیگرمتفرقه دیگرمتفرقه