دانلود رایگان تصاویر PNGTrollface
Trollface

Trollface یک یادبود بسیار محبوب است ، که بیشتر در هنگام ترولینگ از آن استفاده می شود. این نشریه توسط یک کاربر به نام "Whynne" در DeviantART سرچشمه گرفته است.

در تاریخ 9/19/08 ، یک کاربر DeviantART به نام "Whynne" یک طنز 6 پنل با عنوان "چه ترول می خواهد شما را باور کنید" قابل توجه "Trollface" در تصویر qucikly به 4chan ، و سپس به سایت های دیگر منتشر کرد.

در این صفحه می توانید تصاویر PNG: Trollface PNG را به صورت رایگان بارگیری کنید

متفرقهدیگرمتفرقه دیگرمتفرقه