دانلود رایگان تصاویر PNGقفس
قفس

قفس محفظه ای است كه اغلب از مش ، میله یا سیم ساخته می شود ، برای محصور كردن ، نگهداری یا محافظت از چیزی یا شخصی استفاده می شود. قفس می تواند اهداف بسیاری از جمله نگه داشتن حیوان در اسارت ، اسیر گرفتن و استفاده از آن برای نمایش حیوان در یک باغ وحش داشته باشد.

قفس محتوا را از تأثیرات محیطی خارجی که یکی از مهمترین خصوصیات آن است جدا نمی کند. در مقابل یک سبد ، یک قفس به طور کلی از هر طرف بسته می شود. هنگامی که به عنوان ظروف حمل و نقل استفاده می شود ، یک جعبه فلزی ساخته شده به عنوان یک جعبه باز ممکن است قفس نامیده شود.

در این صفحه می توانید تصاویر PNG رایگان: تصاویر قفس پرنده Cage را دانلود کنید

اشیاءدیگراشیاء دیگراشیاء