دانلود رایگان تصاویر PNGریش
ریش

ریش مجموعه موهایی است که روی پوست و گونه انسان و برخی حیوانات غیر انسان رشد می کند. در انسان معمولاً فقط نرهای سن بلوغ یا بزرگسال قادر به رشد ریش هستند. از دیدگاه تکاملی ریش بخشی از دسته وسیع تری از موهای آندروژنی است. این یک صفت جلیقه ای از زمانه ای است که انسان روی صورت و کل بدن مانند موهای گوریل مو داشت. ریزش تکاملی مو در برخی از جمعیت مانند آمریکایی های بومی و برخی از جمعیت های شرق آسیا که موهای صورت کمتری دارند ، تلفظ می شود ، در حالی که مردمان اجداد اروپای مدیترانه ای یا آسیای جنوبی و آینو موهای بیشتری دارند. زنان مبتلا به هیرسوتیسم ، که یک بیماری هورمونی از رطوبت بیش از حد است ، ممکن است ریش ایجاد کنند.

در این گالری می توانید تصاویر PNG: ریش PNG را به صورت رایگان بارگیری کنید

مردمدیگرمردم دیگرمردم