دانلود رایگان تصاویر PNGرقصنده
رقصنده

رقص نوعی هنر هنری است که از توالی های منتخب و هدفمند جنبش انسانی تشکیل شده است. این جنبش دارای ارزش زیبایی شناختی و نمادین است ، و توسط مجریان و ناظران در یک فرهنگ خاص به عنوان رقص شناخته می شود. رقص را می توان با رقص آن ، کارنامه حرکات آن یا دوره تاریخی یا محل تولد آن دسته بندی و توصیف کرد.

تمایز مهمی باید بین زمینه های رقص تئاتر و مشارکتی ایجاد شود ، گرچه این دو دسته همیشه کاملاً جدا از هم نیستند. هر دو ممکن است عملکردهای ویژه ، اعم از اجتماعی ، تشریفاتی ، رقابتی ، وابسته به عشق شهوانی ، رزمی یا مقدس / مذهبی داشته باشند. گفته می شود که اشکال دیگر حرکت بشری گاهی دارای کیفیت رقص مانند است ، از جمله هنرهای رزمی ، ژیمناستیک ، تشویق ، اسکیت بازی ، شنا هماهنگ ، باندهای راهپیمایی و بسیاری از شکل های دیگر دو و میدانی.

در این صفحه می توانید تصاویر PNG: تصاویر رقصنده PNG را دانلود کنید

مردمدیگرمردم دیگرمردم