دانلود رایگان تصاویر PNGپلیس
پلیس

یک افسر پلیس ، همچنین به عنوان یک افسر ، پلیس یا پلیس شناخته می شود ، یک کارمند قانونی در نیروی انتظامی است. در بیشتر کشورها "افسر پلیس" یک اصطلاح عمومی است که رتبه خاصی را مشخص نمی کند. در برخی ، استفاده از رتبه "افسر" از نظر قانونی برای پرسنل ارتش محفوظ است.

مأموران پلیس به طور کلی متهم به دستگیری مجرمان و جلوگیری و کشف جرم ، حمایت و کمک به عموم مردم و حفظ نظم عمومی هستند. ممکن است افسران پلیس قسم بخورند و قدرت دستگیری افراد و بازداشت آنها را برای مدت زمان محدود به همراه سایر وظایف و اختیارات داشته باشند. برخی از افسران در وظایف ویژه مانند مبارزه با تروریسم ، نظارت ، محافظت از کودک ، محافظت از VIP ، اجرای قانون مدنی و تکنیک های تحقیق درباره جرایم مهم از جمله کلاهبرداری ، تجاوز جنسی ، قتل و قاچاق مواد مخدر آموزش دیده اند. اگرچه بسیاری از افسران پلیس لباس مخصوص خود را می پوشند ، اما برخی از افسران پلیس لباس شخصی پوشیده دارند تا بتوانند خود را به عنوان غیرنظامی کنار بگذارند. در بیشتر کشورها به مامورین پلیس برای انجام وظایف خود از برخی قوانین معاف هستند. به عنوان مثال ، یک افسر ممکن است در صورت لزوم از زور برای دستگیری یا بازداشت شخصی در هنگام حمله استفاده کند. ماموران همچنین می توانند برای انجام وظایف خود قوانین جاده را زیر پا بگذارند.

مسئولیت های یک افسر پلیس متنوع است و ممکن است از یک متن سیاسی به دیگری متفاوت باشد. وظایف معمولی مربوط به حفظ صلح ، اجرای قانون ، حمایت از مردم و اموال و تحقیقات در مورد جرایم است. انتظار می رود افسران به انواع شرایطی پاسخ دهند که ممکن است در حین انجام وظیفه به وجود بیایند. قوانین و دستورالعمل ها چگونگی رفتار یک افسر را در درون جامعه بیان می کند ، و در بسیاری از زمینه ها ، محدودیت هایی را که لباس آن لباس می پوشد ، اعمال می شود. در برخی کشورها ، قوانین و رویه ها حاکی از آن است که یک افسر پلیس موظف است در یک حادثه جنایی مداخله کند ، حتی اگر آنها غیرمجاز باشد. افسران پلیس در تقریباً همه کشورها وظیفه قانونی خود را در حین انجام وظیفه حفظ می کنند.

در اکثر سیستمهای حقوقی غربی ، نقش اصلی پلیس در حفظ نظم ، حفظ صلح از طریق نظارت بر مردم و گزارش و متعاقب آن دستگیری مشکوک به متخلفین قانون است. آنها همچنین برای جلوگیری از جنایات از طریق پلیس با دید بالا عمل می کنند ، و بیشتر نیروهای پلیس توانایی تحقیق دارند. پلیس صلاحیت قانونی دستگیری و بازداشت را دارد ، که معمولاً توسط دادرسان اعطا می شود. افسران پلیس همچنین به تماس های اضطراری ، به همراه پلیس معمول در جامعه پاسخ می دهند.

پلیس اغلب به عنوان یک سرویس اضطراری مورد استفاده قرار می گیرد و ممکن است در اجتماعات بزرگ و همچنین در مواقع اضطراری ، بلایا ، شرایط جستجوی و نجات و برخورد ترافیکی ، عملکردی را برای امنیت عمومی فراهم کند. برای ارائه پاسخ سریع در مواقع اضطراری ، پلیس اغلب عملیات خود را با خدمات پزشکی آتش نشانی و فوریت های پزشکی هماهنگ می کند. در برخی از کشورها ، افراد به طور مشترک به عنوان افسران پلیس و همچنین آتش نشانان (ایجاد نقش پلیس آتش نشانی) خدمت می کنند. در بسیاری از کشورها یک شماره مشترک خدمات اضطراری وجود دارد که به پلیس ، آتش نشانان یا خدمات پزشکی اجازه می دهد تا به اورژانس احضار شوند. برخی از کشورها ، از جمله انگلستان ، روشهای فرماندهی را برای استفاده در موارد اضطراری مهم یا اختلال بیان کرده اند. ساختار فرماندهی برنز نقره ای طلایی سیستمی است که برای بهبود ارتباطات بین افسران مستقر در زمین و اتاق کنترل ساخته شده است ، به طور معمول ، فرمانده برنز می تواند یک افسر ارشد در زمین باشد ، و هماهنگی های لازم را در مرکز اضطراری انجام می دهد ، فرماندهان نقره. در یک "اتاق کنترل حوادث" که برای بهبود ارتباطات بهتر در صحنه مستقر شده است ، و یک فرمانده طلایی که در اتاق کنترل قرار دارد ، قرار گرفته است.

پلیس همچنین با صدور استناد ، مسئول بازگرداندن مجرمان صغیر است که به طور معمول ممکن است منجر به جریمه ، به ویژه برای نقض قانون راهنمایی و رانندگی شود. مأمورین پلیس راهنمایی و رانندگی اغلب به طور موثری توسط موتورسیکلت ها انجام می شود - به عنوان مأمورین موتور ، این مأمورین به موتورسیکلت هایی که سوار وظیفه می شوند به سادگی موتور اشاره می کنند. پلیس همچنین برای کمک به افراد در پریشانی آموزش دیده است ، مانند رانندگانی که ماشینشان خراب شده و افرادی که اورژانس پزشکی را تجربه می کنند. پلیس به طور معمول در کمک های اولیه اولیه مانند CPR آموزش می یابد.

برخی از پارکینگ ها به عنوان مأمور اجرای قانون مأموریت دارند و در پارک های ملی و سایر مناطق بیابان و مناطق تفریحی ، اجرای قانون را انجام می دهند ، در حالی که پلیس نظامی وظایف اجرای قانون را در داخل ارتش انجام می دهد.

در این صفحه می توانید تصاویر PNG: Policeman PNG را به صورت رایگان بارگیری کنید

مردمدیگرمردم دیگرمردم