دانلود رایگان تصاویر PNGپستچی
پستچی

یک شرکت حمل و نقل پستی ، پست الکترونیکی ، پست الکترونیکی ، حامل پستی ، پستچی ، پست الکترونیکی یا حامل نامه (به انگلیسی آمریکایی) ، که بعضاً به صورت محاوره ای به عنوان پستی شناخته می شود (در استرالیا ، نیوزلند ، اسکاتلند و سایر قسمت های انگلستان) ، یک شرکت حمل و نقل پستی است. کارمند اداره پست یا خدمات پستی ، که نامه های پست و بسته را به اقامتگاه ها و مشاغل تحویل می دهد. بلافاصله پس از شروع کار زنان ، عنوان "حامل نامه" به عنوان یک جایگزین بی طرف برای "پستچی" مورد استفاده قرار گرفت. در رویال میل ، نام رسمی از "حامل نامه" به "پستچی" در 1883 تغییر یافت و "پست زن" نیز سالهاست که از آن استفاده می شود.

در این صفحه می توانید تصاویر PNG: Postman PNG تصاویر رایگان را بارگیری کنید

مردمدیگرمردم دیگرمردم