دانلود رایگان تصاویر PNGجاسوسی
جاسوسی

جاسوسی یا جاسوسی ، عملی برای بدست آوردن اطلاعات مخفی یا محرمانه و بدون اجازه صاحب اطلاعات است. جاسوسان به آژانسها کمک می کنند تا اطلاعات مخفی را کشف کنند. هر حلقه فردی یا جاسوسی (یک گروه جاسوسی مشترک) ، در خدمت دولت ، شرکت یا عملیات مستقل ، می تواند جاسوسی کند. این عمل مخفیانه است ، زیرا با تعریف ناخواسته و در بسیاری موارد غیرقانونی و مجازات براساس قانون است. جاسوسی روشی برای جمع آوری اطلاعات است که شامل جمع آوری اطلاعات از منابع عمومی است.

جاسوسی اغلب بخشی از تلاشهای نهادی دولت یا نگرانی تجاری است. با این حال ، این اصطلاح با اهداف جاسوسی دولت در دشمنان بالقوه یا واقعی برای اهداف نظامی همراه است. جاسوسی درگیر شرکت ها به عنوان جاسوسی صنعتی شناخته می شود.

یکی از موثرترین راهها برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مربوط به دشمن (یا دشمن بالقوه) ، نفوذ به صفوف دشمن است. این کار جاسوس (عامل جاسوسی) است. جاسوسان می توانند اطلاعات مربوط به اندازه و قدرت نیروهای دشمن را بازگردانند. آنها همچنین می توانند مخالفانی را در درون نیروهای دشمن پیدا کنند و برای رفع نقص آنها را تحت تأثیر قرار دهند. در مواقع بحرانی ، جاسوسان فناوری را به سرقت می برند و از طرق مختلف دشمن را خراب می کنند. ضد ضد عفونی عملی خنثی کردن جاسوسی و جمع آوری اطلاعات دشمن است. تقریباً در تمام کشورها قوانین جاسوسی در مورد قوانین سختگیرانه وجود دارد و مجازات دستگیری اغلب شدید است. با این حال ، مزایای به دست آمده از طریق جاسوسی اغلب به حدی است که اکثر دولت ها و بسیاری از شرکت های بزرگ از آن استفاده می کنند.

تکنیک های جمع آوری اطلاعات مورد استفاده در انجام مخفیانه اطلاعات انسانی شامل تکنیک های عملیاتی ، استخدام دارایی و تجارت تجاری است.

در این صفحه می توانید تصاویر PNG رایگان: تصاویر Spy PNG را دانلود کنید

مردمدیگرمردم دیگرمردم