دانلود رایگان تصاویر PNGاسکیت های غلتکی
اسکیت های غلتکی

اسکیت های غلتکی کفش یا بندهایی هستند که بر روی کفش قرار می گیرند ، پوشیده شده اند تا پوشنده بتواند چرخ های خود را بچرخاند. اولین اسکیت غلتکی در واقع یک اسکیت روی یخ بود که چرخ های جایگزین تیغه بودند. بعداً سبک "چهار" اسکیت غلتکی متشکل از چهار چرخ ساخته شده در همان پیکربندی یک ماشین معمولی محبوب تر شد.

در این کلیپ آرت اسپرت می توانید تصاویر PNG را به صورت رایگان بگیرید: تصاویر اسکناس های غلتکی تصاویر PNG به صورت رایگان دانلود کنید

ورزشدیگرورزش دیگرورزش