دانلود رایگان تصاویر PNGدوربین دو چشمی
دوربین دو چشمی

دوربین شکاری یا عینک میدانی دو تلسکوپ هستند که به صورت یک طرف و کنار هم قرار گرفته اند تا در یک جهت قرار بگیرند و به بیننده اجازه می دهند هنگام مشاهده اشیاء دور از هر دو چشم (دید دو چشمی) استفاده کند. اندازه آنها برای نگهداری با هر دو دست اندازه است ، اگرچه اندازه ها از شیشه های اپرا گرفته تا مدل های نظامی بزرگ پایه های مختلف متفاوت است.

دوربین های شکاری برخلاف یک تلسکوپ (تک قطبی) ، یک تصویر سه بعدی را به کاربران می دهند: برای اشیاء نزدیکتر ، دو نمای که از دیدگاههای کمی متفاوت به هر یک از بینندگان ارائه می شود ، یک نمایش ادغام شده با تصور عمق ایجاد می کنند.

در این کلیپارت شما می توانید تصاویر PNG Binocular رایگان را دانلود کنید