دانلود رایگان تصاویر PNGکپی رایت
کپی رایت

حق چاپ حقوقی است حقوقی ایجاد شده توسط قانون یک کشور است که به خالق یک اثر اصلی حق منحصر به فرد برای استفاده و توزیع آن اعطا می کند. این معمولاً فقط برای مدت زمان محدود است. حقوق انحصاری مطلق نیست بلکه محدود به محدودیت ها و استثنائات در قانون حق چاپ ، از جمله استفاده منصفانه است. یک محدودیت عمده در مورد حق چاپ این است که کپی رایت فقط از بیان اصلی ایده ها محافظت می کند ، نه خود ایده های اصلی.

حق چاپ حقوقی نوعی مالکیت معنوی است که برای برخی از کارهای خلاقانه کاربرد دارد. برخی ، اما همه حوزه های قضایی نیاز به "تعمیر" آثار دارای حق چاپ را به شکلی ملموس ندارند. غالباً بین نویسندگان متعددی به اشتراک گذاشته می شود که هرکدام مجموعه ای از حق استفاده یا مجوز کار را دارند و معمولاً به عنوان دارندگان حقوق از آنها یاد می شوند. این حقوق غالباً شامل تولید مثل ، کنترل در کارهای مشتق ، توزیع ، عملکرد عمومی و "حقوق اخلاقی" مانند انتساب است.

کپی رایت به عنوان حقوق سرزمینی در نظر گرفته می شود ، به این معنی که آنها خارج از قلمرو یک حوزه قضایی خاص گسترش نمی یابند. در حالی که بسیاری از جنبه های قوانین حق چاپ ملی از طریق موافقت نامه های حق چاپ بین المللی استاندارد شده است ، قوانین حق چاپ در کشور متفاوت است.

به طور معمول ، مدت زمان کپی رایت طول عمر نویسنده را به علاوه 50 تا 100 سال (یعنی کپی رایت به طور معمول 50 تا 100 سال پس از فوت نویسنده بسته به صلاحیت منقضی می شود). برخی از کشورها برای ایجاد حق چاپ ، به تشریفات خاص حق چاپ احتیاج دارند ، اما بیشتر آنها کپی رایت را در هر کار تمام شده ، بدون ثبت رسمی ، می شناسند. به طور کلی ، حق چاپ کپی به عنوان یک موضوع مدنی اجرا می شود ، اگرچه برخی از حوزه های قضایی مجازات های کیفری را اعمال می کنند.

بسیاری از حوزه های قضایی محدودیت های حق چاپ را تشخیص می دهند ، استثنائات "عادلانه" را در مورد منحصر به فرد بودن کپی رایت خالق و ایجاد برخی از حقوق به کاربران امکان پذیر می سازند. توسعه رسانه های دیجیتالی و فن آوری های شبکه رایانه ای باعث تفسیر مجدد این استثناء ها ، ایجاد مشکلات جدید در اجرای حق چاپ و ایجاد چالش های اضافی در مبانی فلسفی قانون کپی رایت شده است. به طور همزمان ، مشاغل دارای وابستگی اقتصادی زیادی به حق چاپ ، مانند مشاغل موسیقی ، از گسترش و گسترش کپی رایت دفاع کرده اند و به دنبال اجرای قانونی و فناوری دیگری هستند.

در این صفحه می توانید تصاویر PNG: کپی رایت تصاویر PNG را دانلود کنید