دانلود رایگان تصاویر PNGخداحافظ
خداحافظ

خداحافظ ، عبارتی از فراق.

عبارات فراق ، که اعتبارهایی است که برای اذعان به فراق افراد یا گروه های افراد از یکدیگر به کار می رود ، عناصر سنت های فراق هستند. عبارات فراق اختصاصی مختص فرهنگ و موقعیت است و براساس وضعیت اجتماعی و روابط افراد درگیر متفاوت است.

در این کلیپارت شما می توانید تصاویر PNG: تصاویر خداحافظی PNG را دانلود کنید