دانلود رایگان تصاویر PNGسلام
سلام

سلام سلام و سلام در زبان انگلیسی است. این نخستین بار از سال 1826 به تأیید کتبی رسیده است.

سلام ، با این املا ، در انتشارات 18 اکتبر 1826 از کتاب پیک نورویچ پیک نورویچ ، کانکتیکات در انتشارات در ایالات متحده استفاده شد. اولین استفاده دیگر ، یک کتاب آمریکایی در سال 1833 به نام "اسکچ ها و سرک های کلونی دیوید کراکت" از غرب تنسی بود که در همان سال در روزنامه ادبیات لندن چاپ شد.

این کلمه تا دهه 1860 در ادبیات بسیار مورد استفاده قرار گرفت.

در این صفحه می توانید تصاویر PNG: سلام کلمه تصاویر PNG را بارگیری کنید